Grote Kerk (op Marken)
(voormalig Nederlands Hervormde Kerk)
      website "Protestants Marken"
De Grote Kerk (Nederlands Hervormde Kerk), Kerkbuurt 13 op Marken. Op de voorgrond de voormalige pastorie, sinds 1972 jeugdgebouw "De Zonnewijzer". De eerste steenlegging was op 4 juli 1904 door Ds. J.J.H. Klomp. De openingsdienst was op 12 december 1904. De architect was dhr. A.H.D. Rups uit Edam en de aannemer was dhr. C. de Vries uit Purmerend.
Ingang nabij "De Zonnewijzer" Ingang nabij het kerkplein
Stoomlogger Vlaardinger 84 (VL 84) (1943)

Het model is tijdens de Tweede Wereldoorlog gemaakt door Jan Uithuisje. Het stelt de Vlaardinger stoomlogger "Venus" voor, waarop de modelbouwer in 1928 heeft gevaren.

Model van vissersschip, type haringbuis aan de zinkvleet.

 

 

Motorlogger Vlaardinger 75 (VL 75) (1986)

De motorlogger werd door Jan Uithuisje gebouwd. Door hem geschonken aan de Hervormde Kerk. Dit model werd door hem als bouwpakket van de VL 75 in een winkel gekocht.

 

Botter (1957) met ansjovisvlet (1959)

 De botter werd door Pieter Uithuisje gebouwd op verzoek van kerkvoogd Jongejaap Roos. Het model draagt registratienummer van diens botter, MK 105, op de boeisels van het grootzeil.

Het ansjovisvlet werd door Jan Uithuisje gebouwd, broer van Pieter Uithuisje, en in 1959 aan de kerk aangeboden.

Haringbuis (1890)

 De haringbuis is gebouwd door hellingbaas Dirk Kaars.

 
Lijst van predikanten van 1579 t/m 1847 Lijst van predikanten van 1847 t/m heden
Omstreeks 1932 zijn de naamlijsten der predikanten geplaatst. Voor het realiseren van deze lijsten zijn enkele gemeenteleden rond geweest met een intekenlijst
Zeillogger Vlaardingen 92 (VL 92) (1986)

De zeillogger VL 92 is gebouwd door Jan Uithuisje van de Witte Werf. Deze werd door hem aan de kerk geschonken ter gelegenheid van de restauratie van het kerkgebouw.  Het schip is gerestaureerd door de kosters Cees Taanman en Klaas Uithuisje.  En als Nieuwjaarsgroet van de kosters in het begin van het nieuwe jaar 2008 op het klankbord geplaatst. De VL 92 heet de "Admiraal de Kortenaer".

   
Het midden van de Kerk, gezien vanaf de preekstoel Het midden van de Kerk, gezien vanaf de achterkant
Preekstoel met Statenbijbel van 1682, kastje rechts van de preekstoel Statenbijbel van 1885. Deze bijbel was een geschenk aan Ds. Torenbeek van zijn eerste aannemelingen (belijdenis catachesanten) uit 1891. Bijna een eeuw later wordt deze door de familie Torenbeek geschonken aan de Hervormde Gemeente van Marken. Het orgel van de kerk op de galerij (kraak) van de Kerk

Gebouwd door Gebroeders Van Vulpen B.V.

 

Collecte bus nabij achteruitgang De toren van de Grote Kerk vanaf de 'Lange Wijk'
Foto's zijn gemaakt op vrijdag 2 mei 2008

******************************************

Kerk Radio
Ook de Hervormde Gemeente Marken moest op zoek naar een betaalbare kerkradio-oplossing voor haar leden, nadat de kerktelefoon van KPN zichzelf uit de markt had geprijsd. Door het relatief grote aantal luisteraars bleek een oplossing met een eigen radiozender hier de goedkoopste optie.

Soms moet er even flink worden gepuzzeld om tot de beste oplossing te komen. Met een kleine 30 luisteraars kwam in Marken de ‘etheroplossing’ ofwel de eigen radiozender als meest economisch uit de bus. Jan Sijmen Roos, penningmeester van de Diaconie en mede-beheerder van de kerkradio, is tevreden over het gekozen systeem. “In eerste instantie hebben we serieus naar een internetoplossing gekeken, maar alle kosten opgeteld bleek een eigen zender toch goedkoper uit te vallen. Voor internetuitzendingen zouden we namelijk zelf een PC moeten aanschaffen en ook de telefoonkosten van de leden moet je incalculeren. Inmiddels beschikken we over een eigen zender en radiofrequentie en bestrijken we een verzorgingsgebied tot meer dan 5 km rondom onze kerk.“

De Hervormde Gemeente Marken maakt het haar leden erg aantrekkelijk om van de nieuwe service gebruik te maken. De diaconie bekostigde en beheert de zender en stelt de Streamit kerkradio-ontvangers ter beschikking aan de luisteraars. Wie in een verzorgingstehuis woont betaalt daarvoor slechts € 25,= per jaar, particuliere luisteraars betalen € 100,= per jaar, al met al beduidend minder dan de kosten van de kerktelefoon. Via de eigen zender worden niet alleen de beide zondagse diensten, maar ook alle door-de-weekse doop-, huwelijks- en uitvaartdiensten uitgezonden.

Eindhoven, 25 januari 2007, www.Streamit.eu

******************************************

Scheepsmodellen in de Nederlands Hervormde Kerk
© 1987, Vereniging "Vrienden van het Zuiderzeemuseum", Enkhuizen
      website "Protestants Marken"